Suomalainen maaseutu voi saada biokaasutuotannosta merkittäviä hyötyjä, osoittaa Sitran tuore selvitys Biokaasusta kasvua.

Biokaasussa piilee selvityksen mukaan todella merkittävä arvo. Etenkin lantaan ja peltobiomassoihin, kuten nurmeen ja olkiin, on sitoutunut runsaasti ravinteita ja energiaa.

Rambollin laskelmat osoittavat, että mikäli kaikki hyödynnettävissä oleva raaka-aine valjastettaisiin hyötykäyttöön, olisi typen ja fosforin taloudellinen arvo vuositasolla karkeasti arvioituna yhteensä noin 190 miljoonaa euroa ja energiapotentiaalin arvo liikennebiokaasuna noin 700 miljoonaa euroa. Lisäksi prosessista syntyvän hiilidioksidikaasun myynnistä teollisuudelle voitaisiin saada 200 miljoonaa euroa.

Hyödyt ovat saavutettavissa kuitenkin vain, jos alan toimijat tekevät kiinteää yhteistyötä ja luovat siten biokaasun tuotannon, jakelun ja käytön ympärille kokonaisuuksia eli ekosysteemejä, joiden eri osat tukevat toisiaan. Tiiviimmällä yhteistyöllä maaseudulle on mahdollista synnyttää uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa, vähentää tuontienergian tarvetta ja käyttää jätteitä entistä paremmin hyödyksi.

Suomen biokaasupotentiaalia on hyödynnetty vasta vähän. Etenkin maatalouden biomassoja voitaisiin hyödyntää paljon nykyistä enemmän. Sitran selvityksen mukaan hyötyjä voidaan saada neljällä erilaisella kehityssuunnalla. Yksi nojaa kaasuajoneuvojen yleistymiseen, toinen biokaasun käyttöön energiantuotannossa ja teollisuudessa, kolmas ravinteiden kierron lisäämiseen ja neljäs maatilojen hajautettuun biokaasun tuotantoon.

Lue lisää: www.talouselama.fi/uutiset/tasta-syntyy-jo-tyopaikkojakin-suomessa-odottaa-hyodyntamistaan-yli-miljardin-euron-bisnespotentiaali-6550149#.VzWZEMfbdVc.twitter