Biokaasu

Tämä on lempiaiheemme ja uskomme tämän tulevaisuuteen sinivalkoisessa maassamme. Meiltä kun tuota kaasua ei maan alta löydy, niinkuin esim siperian herroilta, niin suomen täytyy tehdä sitä itse.

Biokaasua on saatavilla liikenteen, teollisuuden, kotitalouksien ja ravintoloidenkäyttöön. Se on ekologinen tapa siirtyä vihreään energiaan. Biokaasun raaka-aineet ovat 100 % kotimaisia ja uusiutuvia. Se soveltuu ilman lisäinvestointeja kaikkiin samoihin käyttökohteisiin kuin maakaasu.
Biokaasutekniikalla voidaan hyödyntää bakteerien luonnollista kykyä valmistaa orgaanisesta aineksesta metaania. Biokaasulaitoksessa luonnollinen prosessi toteutetaan suunnitellusti siten, että metaani saadaan talteen käytettäväksi uusiutuvana polttoaineena.
Biokaasulaitoksilla on maailmassa jo pitkä historia. Tekniikka on käytetty Kiinassa jo useita satoja vuosia ja Intiassakin 1800-luvulta asti. Kiinassa on nykyään jo kymmeniä miljoonia biokaasureaktoreita, joista suurin osa on kotitalouskäytössä. Suomessa ensimmäiset kokeilut biokaasun tuotannossa tehtiin 1900-luvun alussa.
Suomessa tätä kaasua tuotetaan nykyään kaupunkien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamojen biokaasulaitoksilla, kiinteän yhdyskuntajätteen biokaasulaitoksilla sekä maatilojen biokaasulaitoksilla. Lisäksi biokaasua otetaan talteen kaatopaikoilta biokaasupumppaamoilla. Biokaasun vuosittaiset tuotantotilastot Suomessa on koottu Suomen biokaasulaitosrekisteriin. Biokaasua voidaan tuottaa mädättämällä kaikesta orgaanisesta jätteestä paitsi puusta ja muusta paljon ligniiniä sisältävästä aineksesta.
Puusta erotettu selluloosa pystytään mädättämään. Biometaani on yhteisnimitys enimmäkseen metaanista koostuville ja biologisesta materiaalista tuotetuille kaasuille. Biometaania voidaan tuottaa puusta termisellä kaasutuksella.
Biokaasuun vaihtaminen vähentää huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä ja parantaa myös lähi-ilman laatua, sillä sen palamisprosessissa ei synny lainkaan pienhiukkasia.
Biokaasua siirretään jo olemassa olevassa kaasuputkiverkostossa. Biokaasulle on myönnetty Joutsenmerkki ja liikennebiokaasulle lisäksi Avainlippu-tunnus.

Miksei lisättäisi reippaasti tämän kulutusta. Se toisi työtä suomelle ja ennenkaikkea puhdasta energiaa.

Käykääpä Biokaasuyhdistyksen sivuilla , täältä löytyy vaikka mitä.. ja jos päässä pyörii villejä, intohimoisia tehdä toisin, luoda uutta, niin miksei liittyisi heihin =)